توضیحات

فروش کتاب   کتاب گیلبرت و دوستانش:شب بخیر، خوب بخوابی! نشر پرتقال با تخفیف ویژه و ارسال رایگان به سراسر کشور از سایت من و درسا

 

قرار است گیلبرت یک شب در اردوگاه تفریحی بخوابد و دلش می‌خواهد حسابی خوش بگذراند. اما وقتی لوییس از شبح های‌دی‌هو در اردوگاه می‌گوید، گیلبرت کمی هول می‌کند. دلش نمی‌خواهد دوستانش فکر کنند ترسو است،‌ اما نصفه‌شب صداهایی می‌آید که او را با ترس‌هایش روبه‌رو می‌کند!‌